O MENI


 

Sem Špela Podnar, uni. dipl. sociologinja, mag. kognitivno – vedenjskega svetovanja, specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in EMDR terapevtka.

Delovanje človeškega uma, medosebni odnosi in pomoč ljudem v težavah ter stiskah so bila vedno moja glavna področja zanimanja. Karierno pot sem pričela s študijem sociologije, kjer sem pridobila podrobno znanje o oblikah družbenega delovanja ter osnovna znanja psihologije. Izobraževanje sem nadaljevala z magistrskim študijem psihosocialnega svetovanja po kognitivno-vedenjski metodi, kjer sem poglobila znanje psihologije, osvojila znanje za obravnavo čustvenih in vedenjskih težav ter se učila raznovrstnih tehnik sproščanja.

Kasneje sem se odločila še za psihoterapevtski specialistični študij integrativne transakcijske analize na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Moji glavni področji zanimanja sta psihološka struktura osebnosti in življenjski skript, ki govori o naših vzorcih iz preteklosti, ki jih živimo v sedanjosti ter kako posledično le-ti vplivajo na naše duševno zdravje. 

Leta 2022 sem svoje znanje dodatno poglobila še z metodo EMDR, ki se uporablja pri delu s čustvenimi težavami, ki so posledica travmatskih izkušenj, kot so travmatski dogodki iz otroštva, stresni dogodki v odraslosti, naravne nezgode, agresivni napadi, vojne… Gre za posebno terapevtsko metodo desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem.

Za svoj nadaljnji profesionalni razvoj skrbim z rednimi supervizijami, intervizijami ter dodatnimi izobraževanji (čuječnost, sproščanje, kreativne tehnike v psihoterapiji).

 

 

Po 10 – letnih izkušnjah dela z ljudmi v multinacionalnem podjetju, kjer sem pridobila ogromno praktičnega znanja, sem se odločila za samostojno pot v privatni praksi. Ustanovila sem svoje podjetje PODNAR – psihoterapija in svetovanje, kjer izvajam individualne ter skupinske psihoterapevtske in svetovalne storitve. Hkrati sem s sodelavko Vido Mlakar ustanovila Inštitut TherapyLab, preko katerega skrbiva za izobraževanje, usposabljanje in organiziranje na področju psihoterapije, pripravljala različne delavnice in nudiva psihoterapevtske in svetovalne storitve. 

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), Društva za transakcijsko analizo Slovenija (SLOVENTA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), članica Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper (CPPK) in članica društva EMDR Slovenije. Delo izvajam po načelih etičnega kodeksa Društva Sinta, ki opredeljuje standarde profesionalne prakse in tako zagotavlja kakovostne storitve. 

© 2020 Vse pravice pridržane