O MENI


 

Sem Špela Podnar, specializantka psihoterapije in kognitivno – vedenjska svetovalka.

Delovanje človeškega uma, medosebni odnosi in pomoč ljudem v težavah ter stiskah so bila vedno moja glavna področja zanimanja. Karierno pot sem pričela s študijem sociologije, kjer sem pridobila podrobno znanje o oblikah družbenega delovanja ter osnovna znanja psihologije. Izobraževanje sem nadaljevala z magistrskim študijem psihosocialnega svetovanja po kognitivno-vedenjski metodi, kjer sem poglobila znanje psihologije, osvojila znanje za obravnavo čustvenih in vedenjskih težav ter se učila raznovrstnih tehnik sproščanja.

Kasneje sem se odločila še za psihoterapevtski specialistični študij integrativne transakcijske analize na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Moji glavni področji zanimanja sta psihološka struktura osebnosti in življenjski skript, ki govori o naših vzorcih iz preteklosti, ki jih živimo v sedanjosti ter kako posledično le-ti vplivajo na naše duševno zdravje. Hkrati pa sem svoje izobraževanje dodatno usmerjala v kreativne tehnike v psihoterapiji.

Za svoj nadaljnji profesionalni razvoj skrbim z rednimi supervizijami ter dodatnimi izobraževanji.

 

 

Po 10 – letnih izkušnjah dela z ljudmi v multinacionalnem podjetju, kjer sem pridobila ogromno praktičnega znanja, sem se odločila za samostojno pot v privatni praksi. Ustanovila sem svoje podjetje PODNAR – psihoterapija in svetovanje, kjer izvajam individualne ter skupinske psihoterapevtske in svetovalne storitve. Hkrati sem s sodelavko Vido Mlakar ustanovila Inštitut TherapyLab, preko katerega skrbiva za izobraževanje, usposabljanje in organiziranje na področju psihoterapije, pripravljala različne delavnice in nudiva psihoterapevtske in svetovalne storitve. 

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), članica Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in članica Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper (CPPK). Delo izvajam po načelih etičnega kodeksa Društva Sinta, ki opredeljuje standarde profesionalne prakse in tako zagotavlja kakovostne storitve. 

© 2020 Vse pravice pridržane